Wie zijn wij?

Stichting Verba Volant Scripta Manent (VVSM)

De stichting VVSM heeft ten doel: het op ideële gronden verzamelen en uitgeven van geschriften en andere dragers van gegevens met als oogmerk de verspreiding van informatie en bevordering van kennis betreffende wetenschap, religie, kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

VVSM gaat kleine commerciële opdrachten niet uit de weg.

Neem contact op voor een gesprek, dan bekijken we de mogelijkheden.

Stichting VVSM
Botterweg 127
1113 GB  Diemen

KvK 41207379

E-mail: fred.vos(at)vvsm.nl
*vervang (at) door apenstaartje*