Home

Stichting Verba Volant Scripta Manent (VVSM)

De stichting heeft ten doel
het op ideële gronden verzamelen en het uitgeven van geschriften en
andere dragers van gegevens met als oogmerk
de verspreiding van informatie en bevordering van kennis betreffende
wetenschap, religie, kunst en cultuur in de ruimste zin des woords.